Zainwestuj
w energię odnawialną
z

Najlepsze rozwiązanie dla energii odnawialnej

O FIRMIE

Jesteśmy liderem
wśród wykonawców
farm fotowoltaicznych

Projektujemy i budujemy farmy fotowoltaiczne oraz dachowe
i wolnostojące instalacje PV.

Solar Energy Photovoltaics Sp. z o.o. jest  profesjonalnym, doświadczonym i kompleksowym wykonawcą instalacji i farm fotowoltaicznych od A do Z, czyli od ich projektu do budowy pod klucz.  Używamy najbardziej wydajnych i sprawdzonych komponentów, gwarantujących bezobsługową i bezawaryjną pracę w trakcie długoletniej eksploatacji instalacji fotowoltaicznej.

Jesteśmy przy tym świadomi konieczności ochrony naszej planety i środowiska, w którym żyjemy. Przyczyniając się do produkcji energii odnawialnej, bronimy naszego miejsca do życia.

Panele fotowoltaiczne

‘Przynajmniej słońce jest zawsze za darmo…’

                                        -Haruki Murakami

OFERTA

Nadążaj za słońcem! Nie eksperymentuj - zaufaj doświadczeniu i skorzystaj z naszej oferty!
Znajdziesz w niej :

ZESPÓŁ

Doświadczeni projektanci  i instalatorzy oraz posiadane know-how gwarantują kompleksową obsługę nawet najbardziej wymagającego klienta zainteresowanego budową farmy lub instalacji fotowoltaicznej dowolnej wielkości.

Nasi pracownicy i partnerzy posiadają wieloletnie doświadczenie w branży PV. Do ich sukcesów można m. in. zaliczyć tworzenie farm energetycznych funkcjonujących obecnie na terenie Polski i Niemiec.  

Z kolei nasi stali konsultanci mogą pochwalić się setkami wykonanych prac doradczych, zarówno dla firm krajowych, jak i zagranicznych. Uczestniczyli też w bezpośrednim zarządzaniu spółkami kapitałowymi. W skład naszego zespołu wchodzą:

Panele fotowoltaiczne

Dział techniczno-energetyczny:

 • Ocena lokalizacji pod względem możliwości przyłączeniowych do sieci energetycznej
 • Koncepcja przyłącza na mapie ewidencyjnej
 • Planowany punkt przyłączenia
 • Wstępne ustalenia służebności przyłącza energetycznego
 • Wniosek o uzyskanie warunków przyłączeniowych farmy
 • Bezpośredni kontakt z właścicielami terenów/gruntów, wspólne omówienie umów
 • Analiza gruntów pod kątem środowiskowym , gleboznawczym , przyrodniczym 
 • Nadzór i uczestnictwo w realizacji instalacji fotowoltaicznych oraz nadzór i koordynacja przy budowie farm/
 • Składanie dokumentów do Urzędu Regulacji Energetyki pod aukcje
 • Analiza lokalizacji pod względem uwarunkowań środowiskowych, analiza przyrodnicza
 • Analiza nasłonecznienia, wstępny rozkład paneli pod względem geograficznym
 • Sporządzanie kart informacyjnych przedsięwzięcia – w zakresie podstawowym i rozszerzonym
 • Wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 • Sporządzanie prognoz oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
 • Sporządzanie raportów środowiskowych w pełnym zakresie
 • Wykonywanie inwentaryzacji przyrodniczych
 • Przeprowadzanie analiz porealizacyjnych
 • Tworzenie opinii fitosocjologicznych wykaz zbiorowisk roślinnych itp.
 • Ścisła współpraca z analitykami i ekspertami od środowiska w zakresie szczegółowych opracowań takich jak; Chiropterologia, Entomologia czy Mykologia.
 • Rozmowy z władzami gminy o możliwości budowy farmy fotowoltaicznej na terenie wnioskowanej lokalizacji
 • Sporządzanie wniosków o wydanie Warunków Zabudowy
 • Wstępne zagospodarowanie terenu pod inwestycję
 • Uzgodnienia z władzami Gminy przebiegu tras kablowych, lokalizacji zjazdu itp.
 • Składanie wniosku o pozwolenie na budowę

Dział Grafiki i Programowania:

Wszelkie opracowania graficzne 2D, 3D, Grafika Statyczna, wizualizacja projektu, filmy instruktarzowe programowanie na potrzeby realizacyjne.

 • wykonanie projektu budowlanego instalacji,
 • opracowanie projektu uziemienia,
 • opracowanie projektu tras kablowych,
 • opracowanie specyfikacji technicznej odbioru robót budowlanych, 
 • uzyskanie niezbędnych uzgodnień i opinii do projektów

 • opracowanie string planu wykonawczego,
 • wykonanie projektu wyprowadzenia mocy i przyłączenia do sieci energetycznej,
 • opracowanie dokumentacji układów pomiarowych energii biernej, czynnej ,układów telemechaniki i łączności uwzględniających wymogi zakładu energetycznego,
komputer

ZARZĄD

Prezes

Artur Nowicki

PREZES ZARZĄDU

Ukończył Uniwersytet Wrocławski Wydział Prawa i Administracji w 1993 roku. Od ponad 20 lat związany jest z biznesem.

Jako doradca oferował swoje umiejętności czołowym przedsiębiorcom, w tym spółkom giełdowym. Brał udział w transakcjach handlowych, jak również doradczych z taki firmami jak RIELLO światowego lidera produkcji palników do kotłów gazowych, Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. w Kamiennej Górze, Towarzystwami Ubezpieczeniowymi tj. ERGO HESTIA S.A., INTERRISK S.A. Viena Insurance Group, jak również tworzył Specjalistyczne Centrum Medyczne, im. Jana Pawła II S.A.

Brał udział w reaktywowaniu Browaru GRODZISZ Browary Grodziskie S.A. i pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Doradzał również innym podmiotom takim jak; Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce, Szpitali gminnych i powiatowych m.in. Szpitalowi Chirurgii Plastycznej w Polanicy Zdroju oraz Zarządcom Wspólnot Mieszkaniowych.

We wszystkich tych firmach spotykał się z aspektami szeroko rozumianej energii odnawialnej jak również z kwestiami zarządczymi oraz organizacyjno – prawnymi.

Od 2006 r. do 2019 r. pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy Zdroju. W trakcie pełnienia swojej funkcji brał udział w tworzeniu wielu projektów dotyczących ekologii, fotowoltaiki i odnawialnych źródeł energii. Ze swoich obowiązków wywiązywał się rzetelnie i fachowo, co potwierdza uzyskanie corocznych skwitowań z wykonywanych obowiązków.

W 2019 roku został wykreślony z funkcji Przewodniczącego i członka Rady Nadzorczej, Miejskiego Zakładu Komunalnego wobec konieczności objęcia funkcji Prezesa Zarządu Solar Energy Photovoltaics. W spółce pełni rolę organizacyjno – prawną oraz zarządczą.

Prywatnie jest fanem żeglarstwa, motorowodniactwa i nart.

KONTAKT

Telefon

+48 609 379 379

Adres

Pl. Wolności 11/305
50-071 Wrocław

NIP

897-188-54-94

Skontaktuj się z nami

Kapitał zakładowy 200,000.00 PLN  – opłacony w całości

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej

VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS nr 0000868542